Για ένα καλύτερο μέλλον

οφείλουμε να φροντίσουμε τώρα, άμεσα και αποτελεσματικά, το περιβάλλον μας. Να δείξουμε τον δέοντα σεβασμό στον τόπο μας, να τον προστατέψουμε και ταυτόχρονα να διδάξουμε στα παιδιά μας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Με φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές φροντίζουμε τώρα για την επόμενη μέρα. Για τα παιδιά μας και την προστασία της φύσης.