Έφτασε η ώρα της παρουσίασης του έργου του Δήμου Χανίων στη θητεία των 4,5 χρόνων της Δημοτικής μας Αρχής.

Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους εσάς να κρίνετε οι ίδιοι την αξία του έργου αυτού, στον χρόνο και στις δύσκολες συνθήκες που αυτό πραγματοποιήθηκε.Είμαστε υπερήφανοι για το σημαντικό έργο που συλλογικά υλοποιήσαμε σε όλους τους τομείς, υπερπηδώντας εμπόδια και δυσκολίες, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του δημοκρατικού διαλόγου, ώστε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, υποστηρίξαμε και παραδώσαμε στον Δήμο μας μεγάλα έργα πνοής και άλλα μικρότερα. Όλα, όμως, αλληλένδετα και συμπληρωματικά μεταξύ τους με ξεχωριστή αξία για τους δημότες μας.Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το έργο μας είναι ότι ακο λουθήθηκε εξ αρχής ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο υπηρετεί όραμα ανθρωποκεντρικό και συνάμα ισχυρά αναπτυξιακό και στηρίζεται στη στρατηγική και τις αξίες, βάσει των οποίων πορεύτηκε και θα πορεύεται η παράταξή μας.