Έφτασε η ώρα της παρουσίασης του έργου του Δήμου Χανίων στη θητεία των 4,5 χρόνων της Δημοτικής μας Αρχής. Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους εσάς να κρίνετε οι ίδιοι την αξία του έργου αυτού, στον χρόνο και στις δύσκολες συνθήκες που αυτό πραγματοποιήθηκε.

Είμαστε υπερήφανοι για το σημαντικό έργο που συλλογικά υλοποιήσαμε σε όλους τους τομείς, υπερπηδώντας εμπόδια και δυσκολίες, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του δημοκρατικού διαλόγου, ώστε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, υποστηρίξαμε και πα- ραδώσαμε στον Δήμο μας μεγάλα έργα πνοής και άλλα μικρότερα. Όλα, όμως, αλληλένδετα και συμπληρωματικά μεταξύ τους με ξεχωριστή αξία για τους δημότες μας.

Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το έργο μας είναι ότι ακολουθήθηκε εξ αρχής ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο υπηρετεί όραμα ανθρω- ποκεντρικό και συνάμα ισχυρά αναπτυξιακό και στηρίζεται στη στρατηγική και τις αξίες, βάσει των οποίων πορεύτηκε και θα πορεύεται η παράταξή μας.

Βασικοί πυλώνες και στόχοι της πολιτικής μας:


 • Ο προσδιορισμός και η κάλυψη των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας στο παρόν, με το βλέμμα όμως πάντα στραμμένο στο μέλλον.
 • Η εκμετάλλευση των σημαντικών ευκαιριών που δίνει ο τόπος μας και οι άνθρωποί του για ανάπτυξη με βιώσιμους όρους, με σεβασμό στο μοναδικό φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, χτίζοντας το μέλλον πάνω σε σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης.

Συνοπτικά ορισμένα αποτελέσματα από το μέχρι τώρα έργο μας:


 • Βελτιώσαμε και εκσυγχρονίσαμε τις υπηρεσίες προς τους Δημότες μας.
 • Υλοποιήσαμε πλήθος νέων σημαντικών έργων υποδομής σε όλο τον Δήμο, προνοώντας, μεταξύ άλλων, για την προσαρμογή τους στο ολοένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα.
 • Προχωρήσαμε σε δραστικά αντιπλημμυρικά έργα με ορατά αποτελέσματα.
 • Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική και δημιουργήσαμε νέες δομές, όπως καταφύγιο αστέγων, κέντρα κοινότητας, κέντρο παιδικής δημιουργίας.
 • Εξασφαλίσαμε την ανέγερση 8 νέων σχολικών μονάδων στον Δήμο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, αντιμετωπίζοντας έτσι ριζικά το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης, ενώ έχει ήδη επιτελεστεί ένα πολύ μεγάλο έργο συντήρησης των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
 • Προχωρήσαμε στην εξυγίανση των οικονομικών της ΔΕΔΙΣΑ, τον εκσυγχρονισμό των εγκατα- στάσεών της, ενώ ξεκινάει η κατασκευή νέου χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων.
 • Επιτελέστηκε πολύ μεγάλο έργο από τη ΔΕΥΑΧ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ενώ μείωσε τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές.
 • Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό.
 • Φέραμε στον Δήμο μας το πολυπόθητο Στρατόπεδο Μαρκοπούλου.
 • Αναπτύξαμε σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις.
 • Αντιμετωπίζουμε το κυκλοφοριακό με σύγχρονους όρους εκπονώντας Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη μας.
 • Προχωράμε άμεσα στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ολική ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς.
 • Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου και των οργανισμών του, μειώνοντας παράλληλα τα δημοτικά τέλη.
 • Εξασφαλίσαμε για τα Χανιά πάνω από 100.000.000€ από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

Η ομάδα μας